Defensa, asistencia, rehabilitación e integración socio-profesional de personas excluidas 

 por consumo-abuso de sustancias.
Fundación Font Picant – fontpicant.es 
Catalunya - España.


Amb la Subvenció del Departament de Treball Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya

Ministerio de Asuntos Sociales del Gobierno Español Subvenció 07% IRPF 1997-2016

30 aniversari 1986 - 2016
     
               
 
 2013- 6 de marzo: Derribo de muros en caminos por las lluvias.
2
 

2014 –Misión , Visión , Plan Terapéutico en CTD  Sant Miquel de Maifré ( castellano)

2014 - Missió, Visió i Pla Terapèutic a Sant Miquel Maifré (www. fontpicant.com - català)

2015 – Revista “El Coso” en Facebook – Espacio abierto al diálogo e intercambio en asuntos de exclusión social y drogo-dependencias.

2014 -Documents principals del Programa Assistencial de la Fundació Font Picant (Català)


2015 -  Indicadors de Qualitat i Gestió - Drets i Deures de les Persones.

2015 - Actualització Classes - Documents sobre Drogodependències en castellà i català.

SITUACIÓ DELS RECURSOS / SITUACIÓ DE LOS RECURSOS (BARCELONA - GIRONA)  

Anar cap: Imàtgens i vídeos de la CT Sant Miquel Maifré i Balneari de la Font Picant

  
Fundació Privada Font Picant. NIF: G-58251901 – Acta fundacional: 22 de setembre 1986 en Arbúcies – Girona – Sede Central: Calle Còrsega 528 Esc.D 1º – 3ª Barcelona CP 08025 TELF: 34-934353819

  Última revisió: Divendres - Viernes 30 de desembre- diciembre 2016 - www.fontpicant.com